Contact

Gemeentelijke Basisschool Binkom

 

Schoolstraat 4
3211 Binkom

tel.: 016 63 11 54
gsm: 0498/ 94 27 12


e-mail: directie.binkom@gbslubbeek.be

e-mail secretariaat: secretariaat.binkom@gbslubbeek.be

Schooluren
Ma Di Do 8u45-12u00 & 13u00-15u45
Woe        8u45-11u35
Vrij         8u45-12u00 & 13u00-15u00

Secretariaat

Maandag       8u30 - 12u30
Dinsdag          8u30 - 12u30 

Woensdag     8u30 - 11u30 

Donderdag    8u30 - 12u30 
Vrijdag           8u00 - 14u30 


IBO Opvanguren locatie Binkom
Ma Di Do   7u00-8u30 & 16u00-18u30
Woe          7u00-8u30 & 11u45-13u00
Vrij           7u00-8u30 & 15u15-18u30

Disclaimer e-mailberichten
E-mails die vanuit onze organisatie gestuurd worden, met eventuele bijlagen, zijn alleen bestemd voor de persoon of personen aan wie hij gericht is en mag, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel gebruikt worden. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welk vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Hebt u een e-mail per vergissing ontvangen, meld dit dan aan de afzender en wis de e-mail. GBS Lubbeek geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie die in dit bericht staat. De informatie is niet bindend en in geen geval kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het bericht.
 

 


Home > Contact