Gym

Meester Glenn

glenn.crabbe@gbslubbeek.be

Lichamelijke opvoeding in GBS De Stip Binkom

Sport is belangrijk! Daarom zijn er voor iedere klas wekelijks twee lesuren sport voorzien. Voor de lagere schoolleerlingen bestaat dit uit hetzij 1 lesuur turnen en 1 lesuur zwemmen, hetzij twee lesuren turnen (afwisselend en afhankelijk van de beschikbaarheid van het zwembad). De turnlessen worden gegeven in de sportzaal te Lubbeek.

We bieden in de lessen een gevarieerd aanbod van bewegingsactiviteiten aan met als doel leerlingen te stimuleren tot een actieve, sportieve levenshouding en vrijetijdsbesteding. Om dit doel te bekomen is het belangrijk dat elk kind zich betrokken voelt bij de les en dat het plezier beleeft.

In de lagere school wordt de focus stapsgewijs (soms een kleine, vaak een grote stap) verlegd van spelen naar leren. Er wordt meer nadruk gelegd op bepaalde technieken, die makkelijk aan te leren zijn. Gaandeweg krijgen de leerlingen ook bepaalde tactieken aangeleerd die ze kunnen gebruiken bij hun sport en spel.

Het aanbod in de lagere school gaat van de traditionele bal- en sportspelen langs gymnastiek, atletiek tot ritmiek waar we de sociale vaardigheden allesbehalve uit het oog verliezen.

Respect voor elkaar, materiaal en zichzelf wordt hoog in het vaandel gedragen.

Om de 2 weken (gans schooljaar) gaat de lagere school zwemmen in het zwembad van Tienen. Hier werken wij samen met de redders wat maakt dat elke leerling op niveau bijleert. De focus is door de jaren veranderd van het traditioneel stijlzwemmen naar het zwembadveilig zijn om van daaruit verder te werken naar een bepaalde zwemstijl.

Vanaf het 1ste leerjaar krijgen de leerlingen ook een gymrapport mee waar duidelijk wordt vermeld waar het kind zich bevindt en wat de vereisten zijn voor hun leeftijd.

Elke leerling kan in onze school op eigen niveau sportief én extra sportief bijleren. Er is plaats voor onderling overleg tussen leerkracht én leerling. Waar moeilijkheden zich voordoen wordt er gezocht naar een gezamenlijke oplossing opdat iedereen er beter en sterker van wordt.