Inschrijvingen

 

Hoe inschrijven voor onze school voor schooljaar 2021-2022

Wegens de gekende coronamaatregelen zullen de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 uitzonderlijk anders verlopen.

De jongste kinderen die zich kunnen inschrijven voor schooljaar 2021-2022 zijn zij die geboren zijn in 2019. 

Dit is de te volgen procedure: Enkel op afspraak na telefonisch contact.

 

Hoe inschrijven voor onze school voor schooljaar 2022-2023


De jongste kinderen die zich kunnen inschrijven voor schooljaar 2022-2023 zijn zij die geboren zijn in 2020. 

De inschrijvingen van broers/zussen en kinderen van personeel start op 1 september 2021

De vrije inschrijvingen starten op maandag 7 maart 2022. 

    - Op maandag 7 maart 2022 bent u welkom vanaf 8u.

    - U brengt best de kids-ID of de isi+ kaart mee.

    - Vanaf 8 maart maakt u best telefonisch een afspraak.

Wenst u op voorhand kennis te maken met de school kan u een afspraak maken op directie.binkom@gbslubbeek.be.

Meer info of vragen kan op het nummer 016/63.11.54 of  0498/94.27.12                         

 

We schrijven in op basis van chronologie: wie eerst komt, eerst maalt.

De kinderen van geboortejaar 2020 of vroeger kunnen zich komen inschrijven voor schooljaar 2022-2023 of voor schooljaar 2023-2024 wanneer ze geboren werden na 24/11/2020.

Voorrangsgroepen: ouders die reeds kinderen op school hebben of kinderen van personeelsleden van de school

A. ouders die al kinderen op onze school hebben ( = kinderen die tot eenzelfde leefentiteit behoren, dus ook pluskinderen...) genieten van de voorrangsregel en kunnen broers en zusjes  komen inschrijven tussen 1 september 2021 en  26 februari 2022. U kan hiervoor terecht op het secretariaat tussen 8u30 en 16u30 en tussen 8u30 en 12u00 op woensdag. Wanneer u zeker wilt zijn van een plaats, stel de inschrijving dan best niet uit . Wanneer de periode verstreken is, kan u geen gebruik meer maken van uw voorrangsrecht en moet u samen met het grote publiek komen inschrijven vanaf 7 maart 2022. 

B. ouders die nog geen kinderen op onze school hebben  kunnen hun kind op onze school inschrijven vanaf maandag 7 maart 2022.
Wilt u zeker zijn van een plaats, is het belangrijk dat u aanwezig bent op 7 maart 2022. De inschrijvingen starten vanaf 8u00. 

   Hoe inschrijven?

 • Na contact met de directie, An Courant 016/631154 - 0498/942712
 • Na telefonisch contact met het secretariaat van de school 016/631154
 • Via mailing naar inschrijvingen.binkom@gbslubbeek.be 
 • Iedere schooldag staan onze deuren ( virtueel) voor jullie open van 8u30 tot 15u45, woensdag tot 11u35 , vrijdag tot 15u00

                                            

Maximum-capaciteit:
Kleuterschool: 88

Lagere school: 132

Schooljaar 2021-2022

Kleuterschool

Geboortejaar Aantal
2019 5
2018 6
2017 2
2016 5

Lagere school

Leerjaar Aantal
eerste 3
tweede 3
derde 7
vierde 7
vijfde 9
zesde 10

 

Schooljaar 2022-2023

Kleuterschool

Geboortejaar Aantal
2020 10
2019 5
2018 6
2017 2

Lagere school

Leerjaar Aantal
eerste 5
tweede 3
derde 3
vierde 7
vijfde 7
zesde 9

Instapdagen 2021-2022

De kinderen geboren in 2019 kunnen instappen op volgende instapdata

 • Kleuters , jonger dan 3 jaar, mogen pas in de kleuterschool aanwezig zijn vanaf de volgende instapdata:
 • 1 september 2021: eerste schooldag.
 • 8 november 2021: eerste schooldag na de herfstvakantie.
 • 10  januari 2022: eerste schooldag na de kerstvakantie.
 • 7 maart 2022:  eerste schooldag na de krokusvakantie.
 • 19 april 2022: eerste schooldag na de paasvakantie.
 • 30 mei 2022: eerste schooldag na Hemelvaart.
 • Een kleuter die bij inschrijving al de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

  Sinds 1 september 2010 is het een toelatingsvoorwaarde voor het gewoon lager onderwijs. Kinderen die niet voldoende naar school zijn geweest moeten eerst slagen voor een taalproef. Kleuters uit de derde kleuterklas moeten dit schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig zijn.
 1.  

Een kleuter die bij inschrijving al de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Schooltoelage aanvragen? Klik hier 

Openklasdagen in de knuffelklas van juf Liesbeth, klaspop Fleur zal er ook zijn!

Schooljaar 2021-2022 zolang  telkens van 9u30-11u00

Afhankelijk van de coronamaatregelen

20 oktober
26 januari
1 april
18 mei
 

 

VAN HARTE WELKOM !

Niet zo erg, de eerste keer, nog even en ze zijn er weer.
Dikke knuffel? Kom maar vlug en kleine Fleur die lacht terug.
Kleine Fleur heeft zo'n verdriet, mama, papa zijn er niet.
Dikke tranen op haar wang. Ach zegt juf :"Wees maar niet bang."