Inschrijvingen


Hoe inschrijven voor onze school voor schooljaar 2021-2022

Wegens de gekende coronamaatregelen zullen de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 uitzonderlijk anders verlopen.

De jongste kinderen die zich kunnen inschrijven voor schooljaar 2021-2022 zijn zij die geboren zijn in 2019. 

Dit is de te volgen procedure
Start inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022: per mail  op 1 maart 2021 vanaf 7u00

1. Onderstaande gegevens mailen naar inschrijvingen.binkom@gbslubbeek.be

1.Naam
2.Voornaam
3.Geboortedatum
4.Leerjaar (Instapklas, kleuterklas of lagere school )
5.Instapdatum

2.De datum en het uur van de mail bepaalt uw volgnummer

3.De inschrijvingen gebeuren in chronologische volgorde volgens het principe eerst mailt, eerst maalt

4.Per kerende mail ontvangt u een concrete afspraak om de inschrijving te voltooien.

5. Mee te brengen:KidsID of ISI kaart

Wenst u op voorhand kennis te maken met de school kan u een afspraak maken op directie.binkom@gbslubbeek.be of inschrijvingen.binkom@gbslubbeek.be

Meer info of vragen kan op het nummer 016/63.11.54 of  0498/94.27.12                         

 

We schrijven in op basis van chronologie: wie eerst komt, eerst maalt.

De kinderen van geboortejaar 2019 of vroeger kunnen zich komen inschrijven voor schooljaar 2021-2022 of voor schooljaar 2022-2023 wanneer ze geboren werden na 24/11/2019.

Voorrangsgroepen: ouders die reeds kinderen op school hebben of kinderen van personeelsleden van de school

A. ouders die al kinderen op onze school hebben ( = kinderen die tot eenzelfde leefentiteit behoren, dus ook pluskinderen...) genieten van de voorrangsregel en kunnen broers en zusjes  komen inschrijven tussen 2 september 2020 en  26 februari 2021. U kan hiervoor terecht op het secretariaat tussen 8u15 en 16u30 en tussen 8u15 en 12u00 op woensdag. Wanneer u zeker wilt zijn van een plaats, stel de inschrijving dan best niet uit . Wanneer de periode verstreken is, kan u geen gebruik meer maken van uw voorrangsrecht en moet u samen met het grote publiek komen inschrijven vanaf 1 maart 2021. 

B. ouders die nog geen kinderen op onze school hebben  kunnen hun kind op onze school inschrijven vanaf maandag 1 maart 2021.
Wilt u zeker zijn van een plaats, is het belangrijk dat u oneline aanwezig bent op 1 maart 2021. De inschrijvingen starten vanaf 7u00. 

   Hoe inschrijven?

 • Na contact met de directie, An Courant 016/631154 - 0498/942712
 • Na telefonisch contact met het secretariaat van de school 016/631154
 • Via mailing naar inschrijvingen.binkom@gbslubbeek.be 
 • Iedere schooldag staan onze deuren ( virtueel) voor jullie open van 8u30 tot 15u45, woensdag tot 11u35 , vrijdag tot 15u00

                                            

Maximum-capaciteit:
Kleuterschool: 88

Lagere school: 132

Schooljaar 2020-2021

Kleuterschool

Geboortejaar Aantal
2018 4
2017 /
2016 1
2015  

Lagere school

Leerjaar Aantal
eerste /
tweede 2
derde 2
vierde 5
vijfde 6
zesde 10

 

Schooljaar 2021-2022

Kleuterschool

Geboortejaar Aantal
2019 10
2018 6
2017 2
2016 6

Lagere school

Leerjaar Aantal
eerste 2
tweede 2
derde 6
vierde 6
vijfde 9
zesde 10

Instapdagen 2020-2021

De kinderen geboren in 2018 kunnen instappen op volgende instapdata

 • Kleuters , jonger dan 3 jaar, mogen pas in de kleuterschool aanwezig zijn vanaf de volgende instapdata:
 • 1 september 2021: eerste schooldag.
 • 8 november 2021: eerste schooldag na de herfstvakantie.
 • 10  januari 2022: eerste schooldag na de kerstvakantie.
 • 7 maart 2022:  eerste schooldag na de krokusvakantie.
 • 19 april 2022: eerste schooldag na de paasvakantie.
 • 30 mei 2022: eerste schooldag na Hemelvaart.
 • Een kleuter die bij inschrijving al de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

  Sinds 1 september 2010 is het een toelatingsvoorwaarde voor het gewoon lager onderwijs. Kinderen die niet voldoende naar school zijn geweest moeten eerst slagen voor een taalproef. Kleuters uit de derde kleuterklas moeten dit schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig zijn.
 1.  

Een kleuter die bij inschrijving al de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Schooltoelage aanvragen? Klik hier 

Openklasdagen in de knuffelklas van juf Liesbeth , klaspop Jules zal er ook zijn!

Schooljaar 2021-2022 zolang  telkens van 9u30-11u00

Afhankelijk van de coronamaatregelen

20 oktober
26 januari
1 april
18 mei
 

 

VAN HARTE WELKOM !

Niet zo erg, de eerste keer , nog even en ze zijn er weer.
Dikke knuffel? Kom maar vlug en kleine Jules die lacht terug.
Kleine Jules heeft zo'n verdriet, mama , papa zijn er niet.
Dikke tranen op zijn wang. Ach zegt juf :"wees maar niet bang"