Inschrijvingen

       Hoe inschrijven?

 • Na contact met de directie, An Courant 016/631154 - 0498/942712
 • Na telefonisch contact met het secretariaat van de school 016/631154
 • Iedere schooldag staan onze deuren voor jullie open van 8u30 tot 15u45, woensdag tot 11u35 , vrijdag tot 15u00

Vanaf 1 september 2019 geldt de voorrangsperiode voor broers en zussen . De jongste kinderen die dan ingeschreven kunnen worden zijn zij die geboren zijn in 2018. Vanaf 2 maart 2020 start de vrije inschrijvingsperiode

Meebrengen:  kids-ID, SIS-kaart of ISI+
Meer info of vragen kan op het nummer 016/63.11.54 of  0498/94.27.12                                                                     
Maximum-capaciteit:
Kleuterschool: 72

Lagere school: 108


Schooljaar 2020-2021


Kleuterschool

Geboortejaar Aantal
2018 nog 3 plaatsen
2017 0
2016 0
2015

0

 

Leerjaar Aantal
eerste 0
tweede 1
derde 2
vierde 5
vijfde 6
zesde 7
 

Instapdagen 2020-2021

De kinderen geboren in 2018 kunnen instappen op volgende instapdata

 • Kleuters , jonger dan 3 jaar, mogen pas in de kleuterschool aanwezig zijn vanaf de volgende instapdata:
 • 1 september 2020: eerste schooldag.
 • 9 november 2020: eerste schooldag na de herfstvakantie.
 • 4  januari 2021: eerste schooldag na de kerstvakantie.
 • 22 februari 2021:  eerste schooldag na de krokusvakantie.
 • 19 april 2021: eerste schooldag na de paasvakantie.
 • 17 mei 2021: eerste schooldag na Hemelvaart.
 • Een kleuter die bij inschrijving al de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

  Sinds 1 september 2010 is het een toelatingsvoorwaarde voor het gewoon lager onderwijs. Kinderen die niet voldoende naar school zijn geweest moeten eerst slagen voor een taalproef. Kleuters uit de derde kleuterklas moeten dit schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig zijn.
 1.  

Een kleuter die bij inschrijving al de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Schooltoelage aanvragen? Klik hier 

Openklasdagen in de knuffelklas van juf Anne , klaspop Jules zal er ook zijn!

Schooljaar 2020-2021 telkens van 9u30-11u00

Woensdag 21 oktober 2020  van 9.30u tot 11u
Woensdag 9 december 2020 van 9.30u tot 11u
Woensdag 3 februari 2021 van 9.30u tot 11u
Woensdag 5 mei 2021 van 9.30u tot 11u

 

VAN HARTE WELKOM !

Niet zo erg, de eerste keer , nog even en ze zijn er weer.
Dikke knuffel? Kom maar vlug en kleine Jules die lacht terug.
Kleine Jules heeft zo'n verdriet, mama , papa zijn er niet.
Dikke tranen op zijn wang. Ach zegt juf :"wees maar niet bang"