Kleuterklassen

De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau. Bij een sterke aangroei van het aantal kleuters in de loop van het schooljaar kunnen, in het belang van de ontwikkeling van alle kinderen, de kleuters in een andere groep worden ingedeeld. Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na een vakantieperiode. Als ouder wordt u hiervan op voorhand via een brief op de hoogte gebracht.
In de laagste kleuterklassen maken de kleuters kennis met materialen en basistechnieken in een systeem van afwisselende opdrachten, spelletjes en vrij kleuterinitiatief.
De aandacht in de hoogste kleuterklassen gaat uit naar het bevorderen van de motoriek en de zelfstandigheid, voorbereidend lezen, schrijven en rekenen.

Door regelmatig integratiemomenten in te lassen tussen de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar proberen we de overstap van kleuter naar lager onderwijs zo vlot mogelijk te laten  verlopen.

Aanwezig zijn in het kleuteronderwijs is mee bepalend voor de schooltoelage en sinds 1 september 2010 is het een toelatingsvoorwaarde voor het gewoon lager onderwijs. Kinderen die niet voldoende naar school zijn geweest moeten eerst slagen voor een taalproef.Kinderen geboren in 2013 moeten dit schooljaar minstens 150 halve dagen aanwezig zijn in een Nederlandse kleuterklas. Voor kleuters van het geboortejaar 2015 die volgend jaar al een stap naar het gewoon lager onderwijs zetten, is dat minimaal 290 halve dagen.