Lagere school

De lagere schoolkinderen worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en leervorderingen.
Het kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van de activiteiten volgt in die groep.
Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in één of meerdere groepen worden ingedeeld.
Elk leerjaar (leerlingengroep) heeft zijn eigen klastitularis. Sommige leerkrachten werken deeltijds. In deze klassen worden de lestijden evenredig tussen twee titularissen verdeeld, die in gemeenschappelijk overleg over het welzijn van het kind waken.

Wij beschikken en hanteren de nieuwste methodes, die het dichtst het vooropgestelde doel van onze leerplannen benaderen. Zo bieden wij onze leerlingen optimale mogelijkheden om met een goed resultaat de basisschool te doorlopen.

Aanwezig zijn in het kleuteronderwijs is mee bepalend voor de schooltoelage en sinds 1 september 2010 is het een toelatingsvoorwaarde voor het gewoon lager onderwijs. Kinderen die niet voldoende naar school zijn geweest moeten eerst slagen voor een taalproef.Kinderen geboren in 2005 moeten dit schooljaar minstens 220 halve dagen aanwezig zijn in een Nederlandse kleuterklas. Voor kleuters van het geboortejaar 2006 die volgend jaar al een stap naar het gewoon lager onderwijs zetten, is dat minimaal 185 halve dagen.