Leerlingenraad "De Binkomkommers"

De leerlingenraad: Wie zijn ze? Wat doen ze?

Omdat we samen school maken hebben we op onze school een leerlingenraad. Leerlingen leren zo mee nadenken over onze school en discussiëren over afspraken en regels. Er wordt ook naar de mening van de leerlingen geluisterd.

 

Hoe kozen we deze afvaardiging van leerlingen?

In de klassen van het 3de tot en met het 6de leerjaar mochten de kinderen zich kandidaat stellen om in de leerlingenraad te zetelen. De kinderen van iedere klas konden dan 2 afgevaardigden kiezen waarvan zij denken dat ze hun klas goed kunnen vertegenwoordigen.

De leerlingen uit de raad zijn het klankbord voor de leerlingen van de lagere school, zij brengen ideeën, suggesties, acties mee en nemen feedback mee terug naar hun klas.

Over enkele onderwerpen valt er niet te discussiëren, zoals de schooluren en het aantal lesuren. Deze worden goed afgebakend omdat zij wettelijk bepaald zijn.

Door zo over een aantal zaken te praten en naar voorstellen en ideeën van elkaar te luisteren, in het bijzijn van directie en enkele leerkrachten, leren we de kinderen dat ze erbij horen en dat hun mening waardevol is.

We komen één keer per maand samen.

"De Binkomkommers" is de naam van de Binkomse leerlingenraad.

Verslagen van de leerlingenraad

Verslag 1

Verslag 2

Verslag 3 

Verslag 4

Verslag 5

Verslag 6

Verslag 7

Verslag 8

Verslag 9

 

 

 

 


Wie is wie > Leerlingenraad"De Binkomkommers"