Oudervereniging / ouderraad

Hallo,

Welkom op de webpagina van de oudervereniging "De Stip Binkom"

Op deze pagina vind u meer informatie terug over onze structuur en werking.

Elke ouder die een kind op school heeft mag op elke ogenblik toetreden tot de oudervereniging of een vergadering bijwonen.

1. Onze oudervereniging:

Doel:

*Samen met ouders, directie en leerkrachten de opvoeding en het onderwijs van onze kinderen ondersteunen en de interactie tussen de ouders onderling te stimuleren 

*Een aanspreekpunt vormen voor alle ouders en leerlingen

*Informeren en communiceren.

Bestaat uit:

*de kernleden

*de verschillende werkgroepen

*De helpende handen

*de ouderraad

2. Korte beschrijving:

Kernleden:   

*Vergaderen samen met de directie en de leerkrachten: één keer per maand op dinsdag om 20u op school in het lerarenlokaal.

*Planning en algemene organisatie van de evenementen: o.a. restaurantdag, sintfeest, schoolfeest, …, introductie nieuwe initiatieven.

*Financiering van de leerlingenactiviteiten: o.a. boerderijklassen, kleuterzwemmen, zee- en bosklassen, T-shirts voor klasuitstappen kleuters, …

*Financiering van speelmateriaal voor de leerlingen: bv voetbaldoelen.

Werkgroepen

*Samengesteld uit kernleden, leerkrachten en helpende handen die zich opgeven om mee te werken aan een bepaald evenement.

*Werken samen gedurende een beperkte periode aan de organisatie en/of uitvoering van een evenement.

Helpende handen

*Deze helpen mee aan de praktische voorbereiding en/of uitvoering op de dag(en) dat het evenement plaatsvindt. Zij kunnen zich inschrijven op de werklijst die een week voor het evenement zal gemaild worden via de algemene mailinglijst van de oudervereniging.

Ouderraad:  

*Vergadert samen met de directie minimum drie maal per jaar

*Bespreekt het reilen en zeilen van de school in open dialoog met de directie.

*Bereidt de adviezen voor de schoolraad voor.

3. Hoe instappen:

Als u wenst in te stappen in de oudervereniging of ouderraad als vast lid, wil meewerken aan een werkgroep of helpende hand zijn, nodigen wij u graag uit een mail te sturen naar het E-mail adres tom.lamproye@proximus.com voor de oudervereniging of janssens.ann@gmail.com voor de ouderraad. Wij zullen u dan een algemene mail bezorgen met meer praktische uitleg. U kan ook altijd iemand aanspreken van de leden (lijst met leden bevindt zich verderop de pagina).

4. Een paar weetjes:

Er wordt een informatieve mail verstuurd een paar dagen voor de maandelijkse vergaderingen naar alle mensen die betrokken zijn bij de oudervereniging De Stip Binkom. Ze bevat het verslag van de vorige vergadering en de agenda van de aanstaande. Zo is iedereen die bij de oudervereniging zijn/haar steent(je) bijdraagt in welke vorm dan ook, maandelijks op de hoogte van het reilen en zeilen.

We voeren een open beleid met als kernidee: IEDEREEN IS STEEDS WELKOM!

De vergaderingen van de kernleden op donderdag zijn open vergaderingen en elke ouder met een kind op school mag steeds een vergadering komen bijwonen.

5. Nog even een korte samenvatting:

Wil je mee denken, beheren, vergaderen, beslissen en doen: dan kies je voor de oudervereniging.

Wil je je langdurig engageren inzake beleid naar de school toe: dan kan je toetreden tot de ouderraad. Zij hebben een mandaat van 4 jaren. (2018-2021)

Wil je kort maar krachtig actief zijn: dan kan je kiezen voor 1 van de werkgroepen.

Helpende handen op de evenementen zijn steeds welkom!

Voor elk wat wils dus en steeds met één doel voor ogen:

Samen school maken … onze kinderen worden er beter van!

 

Ledenlijst:

  Voor de oudervereniging

   Tom Lamproye, papa van Emmalien L3 en  Elinne  L6  - voorzitter
                                                                                             - secretaris
   Claudia Vertessen, mama vanLaurence K2 en Nicolas L1 - penningmeester

   Bert Lamproye, papa van Lucas L1 en Emma K1 - boekhouder

Davy Suffeleers, papa van Arne L6

Merijn  Matthijs, papa van Lumen K3 en Miu  L3

Koen Puttevils, papa van ,Jonah L1 Dauke L4, Noa L6

Ben Raes , papa van Willem KO en Lore K2

Tina Govaeert mama van Lisa K2 en Kato L1

Elke Poppelsdorf mama van Johanna K1 Jonas K3 Jolien L1

 

Voor de ouderraad:

Tommy Swijns, papa van Laurens (K0) en Nicolas (K2)   - voorzitter

Ann Janssens, mama van Lumen K3 en Miu L3

Tom Lamproye, papa van Emmalien L3 en  Elinne  L6

Kristof Monival , papa van Kasper K3

Ben Raes , papa van Willem KO en Lore K2

Koen Puttevils, papa van ,Jonah L1 Dauke L4, Noa L6

 Bert Lamproye, papa van Lucas L1 en Emma K1

 

Verslagen oudervereniging schooljaar 2020-2021
Verslag 1     Verslag 2     Verslag 3

 

Adviezen ouderraad voor de schoolraad 2020-2021

 

Huishoudelijk reglement oudervereniging

Huishoudelijk reglement

Mandaat van de ouderraad

Mandaat van de ouderraad


Wie is wie > Oudervereniging / ouderraad