Oudervereniging / ouderraad

Hallo,

Welkom op de webpagina van de oudervereniging "De Stip Binkom"

Op deze pagina vindt u meer informatie terug over onze structuur en werking.

Elke ouder die een kind op school heeft mag op elke ogenblik toetreden tot de oudervereniging of een vergadering bijwonen.

1. Onze oudervereniging:

Doel:

*samen met ouders, directie en leerkrachten de opvoeding en het onderwijs van onze kinderen ondersteunen en de interactie tussen de ouders onderling stimuleren 

*een aanspreekpunt vormen voor alle ouders en leerlingen

*informeren en communiceren

Bestaat uit:

*de kernleden

*de verschillende werkgroepen

*de helpende handen

*de ouderraad

2. Korte beschrijving:

Kernleden:   

*vergaderen samen met de directie en de leerkrachten op afgesproken data om 20u op school in het lerarenlokaal

*planning en algemene organisatie van de evenementen o.a. restaurantdag, sintfeest,  schoolfeest, introductie nieuwe initiatieven ...

*financiering van de leerlingenactiviteiten o.a. boerderijklassen, kleuterzwemmen, zee- en bosklassen, T-shirts voor klasuitstappen kleuters …

*financiering van speelmateriaal voor de leerlingen: bv voetbaldoelen

Werkgroepen

*samengesteld uit kernleden, leerkrachten en helpende handen die zich opgeven om mee te werken aan een bepaald evenement

*werken samen gedurende een beperkte periode aan de organisatie en/of uitvoering van een evenement

Helpende handen

Deze helpen mee aan de praktische voorbereiding en/of uitvoering op de dag(en) dat het evenement plaatsvindt. Zij kunnen zich inschrijven op de werklijst die een week voor het evenement zal gemaild worden via de algemene mailinglijst van de oudervereniging.

Ouderraad:  

*vergadert samen met de directie minimum drie maal per jaar

*bespreekt het reilen en zeilen van de school in open dialoog met de directie

*bereidt de adviezen voor de schoolraad voor

3. Hoe instappen:

Als u wenst in te stappen in de oudervereniging of ouderraad als vast lid, wil meewerken aan een werkgroep of helpende hand zijn, nodigen wij u graag uit een mail te sturen naar het E-mail adres tom.lamproye@proximus.com voor de oudervereniging of tommy.swijns@gmail.com voor de ouderraad. Wij zullen u dan een algemene mail bezorgen met meer praktische uitleg. U kan ook altijd iemand aanspreken van de leden (lijst met leden bevindt zich verderop de pagina).

4. Een paar weetjes:

Er wordt een informatieve mail verstuurd een paar dagen voor de vergadering naar alle mensen die betrokken zijn bij de oudervereniging De Stip Binkom. Ze bevat het verslag van de vorige vergadering en de agenda van de aanstaande. Zo is iedereen die bij de oudervereniging zijn/haar steent(je) bijdraagt, in welke vorm dan ook, op de hoogte van het reilen en zeilen.

We voeren een open beleid met als kernidee: IEDEREEN IS STEEDS WELKOM!

De vergaderingen van de kernleden op donderdag zijn open vergaderingen en elke ouder met een kind op school mag steeds een vergadering komen bijwonen.

5. Nog even een korte samenvatting:

Wil je mee denken, beheren, vergaderen, beslissen en doen: dan kies je voor de oudervereniging.

Wil je je langdurig engageren inzake beleid naar de school toe: dan kan je toetreden tot de ouderraad. Zij hebben een mandaat van 4 jaar. (2021-2024)

Wil je kort maar krachtig actief zijn: dan kan je kiezen voor 1 van de werkgroepen.

Helpende handen op de evenementen zijn steeds welkom!

Voor elk wat wils dus en steeds met één doel voor ogen:

Samen school maken … onze kinderen worden er beter van!

 

Ledenlijst:

   Voor de oudervereniging

   Tom Lamproye: papa van Emmalien L5  - voorzitter
                                                            
   Claudia Vertessen: mama van Laurence L1 en Nicolas L3 - penningmeester

   Bert Lamproye: papa van Lucas L3 en Emma K3 - boekhouder

   Merijn Matthijs: papa van Lumen L2 en Miu L5

Koen Puttevils: papa van Jonah L3 en Dauwke L6

Ben Raes: papa van Willem K2 en Lore L1

Tina Govaert: mama van Lisa L1 en Kato L3

Elke Poppelsdorf: mama van Johanna K3, Jonas L2 en Jolien L3  - secretaris

Kevin Humblet: papa van Mila K3

Leen Coenen: mama van Elouise K2

 

Voor de ouderraad:

Tommy Swijns: papa van Laurence L1 en Nicolas L3   - voorzitter

Tom Lamproye: papa van Emmalien L5  - secretaris

Kristof Monival: papa van Kasper L2

Ben Raes: papa van Willem K2 en Lore L1

Koen Puttevils: papa van Jonah L3 en Dauwke L6

Bert Lamproye: papa van Lucas L3 en Emma K3

Kim Goethuys: mama van Myrthe L1 en Romy K1

 

Verslagen oudervereniging schooljaar 2022-2023
 

 

   Adviezen ouderraad voor de schoolraad 2022-2023

 

 

Huishoudelijk reglement oudervereniging

Huishoudelijk reglement

Mandaat van de ouderraad

Mandaat van de ouderraad


Wie is wie > Oudervereniging / ouderraad