Oudervereniging / ouderraad

Hallo,

Welkom op de webpagina van de oudervereniging "De Stip Binkom"

Op deze pagina vindt u meer informatie terug over onze structuur en werking.

Elke ouder die een kind op school heeft mag op elke ogenblik toetreden tot de oudervereniging of een vergadering bijwonen.

1. Onze oudervereniging:

Doel:

*samen met ouders, directie en leerkrachten de opvoeding en het onderwijs van onze kinderen ondersteunen en de interactie tussen de ouders onderling stimuleren 

*een aanspreekpunt vormen voor alle ouders en leerlingen

*informeren en communiceren

Bestaat uit:

*de kernleden

*de verschillende werkgroepen

*de helpende handen

*de ouderraad

2. Korte beschrijving:

Kernleden:   

*vergaderen samen met de directie en de leerkrachten op afgesproken data om 20u op school in het lerarenlokaal

*planning en algemene organisatie van de evenementen o.a. restaurantdag, sintfeest,  schoolfeest, introductie nieuwe initiatieven ...

*financiering van de leerlingenactiviteiten o.a. boerderijklassen, kleuterzwemmen, zee- en bosklassen, T-shirts voor klasuitstappen kleuters …

*financiering van speelmateriaal voor de leerlingen: bv voetbaldoelen

Werkgroepen

*samengesteld uit kernleden, leerkrachten en helpende handen die zich opgeven om mee te werken aan een bepaald evenement

*werken samen gedurende een beperkte periode aan de organisatie en/of uitvoering van een evenement

Helpende handen

Deze helpen mee aan de praktische voorbereiding en/of uitvoering op de dag(en) dat het evenement plaatsvindt. Zij kunnen zich inschrijven op de werklijst die een week voor het evenement zal gemaild worden via de algemene mailinglijst van de oudervereniging.

Ouderraad:  

*vergadert samen met de directie minimum drie maal per jaar

*bespreekt het reilen en zeilen van de school in open dialoog met de directie

*bereidt de adviezen voor de schoolraad voor

3. Hoe instappen:

Als u wenst in te stappen in de oudervereniging of ouderraad als vast lid, wil meewerken aan een werkgroep of helpende hand zijn, nodigen wij u graag uit een mail te sturen naar het E-mail adres oudervereniging.destip.binkom@gmail.com voor de oudervereniging of ouderraad.destip.binkom@gmail.com voor de ouderraad. Wij zullen u dan een algemene mail bezorgen met meer praktische uitleg. U kan ook altijd iemand aanspreken van de leden (lijst met leden bevindt zich verderop de pagina).

4. Een paar weetjes:

Er wordt een informatieve mail verstuurd een paar dagen voor de vergadering naar alle mensen die betrokken zijn bij de oudervereniging De Stip Binkom. Ze bevat het verslag van de vorige vergadering en de agenda van de aanstaande. Zo is iedereen die bij de oudervereniging zijn/haar steent(je) bijdraagt, in welke vorm dan ook, op de hoogte van het reilen en zeilen.

We voeren een open beleid met als kernidee: IEDEREEN IS STEEDS WELKOM!

De vergaderingen van de kernleden op donderdag zijn open vergaderingen en elke ouder met een kind op school mag steeds een vergadering komen bijwonen.

5. Nog even een korte samenvatting:

Wil je mee denken, beheren, vergaderen, beslissen en doen: dan kies je voor de oudervereniging.

Wil je je langdurig engageren inzake beleid naar de school toe: dan kan je toetreden tot de ouderraad. Zij hebben een mandaat van 4 jaar. (2021-2024)

Wil je kort maar krachtig actief zijn: dan kan je kiezen voor 1 van de werkgroepen.

Helpende handen op de evenementen zijn steeds welkom!

Voor elk wat wils dus en steeds met één doel voor ogen:

Samen school maken … onze kinderen worden er beter van!

 

Ledenlijst:

   Voor de oudervereniging

   Kaat Bogaerts: mama van Till L3, Ben L1 en  Lot K2  - voorzitter
                                                            
   Claudia Vertessen: mama van Laurence L3 en Nicolas L4 - penningmeester

   Bert Lamproye: papa van Lucas L4 en Emma L1 - boekhouder

   Merijn Matthijs: papa van Lumen L3 en Miu L6

Koen Puttevils: papa van Jonah L4

Ben Raes: papa van Willem K3 en Lore L2

Tina Govaert: mama van Lisa L2 en Kato L4

Elke Poppelsdorf: mama van Johanna L1, Jonas L3 en Jolien L4  - secretaris

Kevin Humblet: papa van Mila L1

Leen Coenen: mama van Elouise K3

 

Voor de ouderraad:

Tommy Swijns: papa van Laurence L3 en Nicolas L4   - voorzitter

Tom Lamproye: papa van Emmalien L6  - secretaris

Kristof Monival: papa van Kasper L3

Ben Raes: papa van Willem K3 en Lore L2

Koen Puttevils: papa van Jonah L4

Bert Lamproye: papa van Lucas L4 en Emma L1

Kim Goethuys: mama van Myrthe L2 en Romy K2

 

Verslagen oudervereniging schooljaar 2023-2024

 

Verslagen oudervereniging schooljaar 2022-2023

   Verslagen OV

 

 Adviezen ouderraad voor de schoolraad 2023-2024

 

 Adviezen ouderraad voor de schoolraad 2022-2023

Advies 1

Advies 2

Advies 3

 

Huishoudelijk reglement oudervereniging

Huishoudelijk reglement

Mandaat van de ouderraad

Mandaat van de ouderraad


Wie is wie > Oudervereniging / ouderraad