Schoolraad

De schoolraad is een verkozen overlegorgaan dat is samengesteld uit afgevaardigden van de ouders, de leerkrachten en eventueel gecoöpteerde leden van de plaatselijke gemeenschap. De raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minstens drie maal per jaar.

In de raad wordt het algemeen beleid van de school besproken; het is eigenlijk de officiële, wettelijke uiting van de intense samenwerking tussen deze groepen die samen het schoolgebeuren waar maken.

De beide gemeentescholen van Lubbeek (Pellenberg en Linden-Binkom) zijn vertegenwoordigd in één schoolraad.

Samenstelling

Voorzitter:

Kim Peeters ( plaatsvervanger Steffi Smeys )

Secretaris:

secretariaatsmedewerker:Anne Vandeweyer/Amy Van Goethem/ Lieze Everaerts

Leerkrachten:

GBS" De STip" Binkom: Kim Peeters ( plaatsvervanger: Anne Vanschoonlandt)

GBS "De STip"Linden:Evelien Christiaens ( plaatsvervanger : Elissa Noppen )

GBS  " School 3212" Pellenberg: Willem Wynants (plaatsvervanger :Marianne Empsen)

Ouders:

GBS"De STip" Linden:Taccoen Ine ( plaatsvervanger Maarten Decuyper )

GBS"De STip" Binkom: Ann Janssens (plaatsvervanger Tom Lamproye )

GBS School 3212 Pellenberg: Karen Crabbé (plaatsvervanger: Mieke Engelborghs )

Gecoöpteerd lid:

Harry Doms-Mia Ulens-Marijke Suë

 

Adviserend

Directies: Karin Bunckens, Kristien Clits, An Courant
Schoolbestuur: An Wouters (schepen van onderwijs)

Wilt u kennis nemen van de bevoegdheden van de schoolraad: klik dan hier

Huishoudelijk reglement

Verslagen schoolraad

oktober 2019    februari 2020     juni 2020     oktober 2020


Wie is wie > Schoolraad