Schoolraad

De schoolraad is een verkozen overlegorgaan dat is samengesteld uit afgevaardigden van de ouders, de leerkrachten en eventueel gecoöpteerde leden van de plaatselijke gemeenschap. De raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minstens drie maal per jaar.

In de raad wordt het algemeen beleid van de school besproken; het is eigenlijk de officiële, wettelijke uiting van de intense samenwerking tussen deze groepen die samen het schoolgebeuren waar maken.

De beide gemeentescholen van Lubbeek (Pellenberg en Linden-Binkom) zijn vertegenwoordigd in één schoolraad.

Samenstelling

Voorzitter:

Kim Peeters

Secretaris:

secretariaatsmedewerker:Anne Vandeweyer/Amy Van Goethem

Leerkrachten:

GBS" De STip" Binkom: Kim Peeters ( plaatsvervanger: Anne Vanschoonlandt)

GBS "De STip"Linden:Evelien Christiaens ( plaatsvervanger : Jolien Adriaens )

GBS Pellenberg:Lieven Gevaert (geen plaatsvervanger)

Ouders:

GBS"De STip" Linden:Taccoen Ine

GBS"De STip" Binkom: Ann Janssens (plaatsvervanger Tom Lamproye )

GBS Pellenberg: Karen Crabbé (plaatsvervanger:Kaatje Bulte)

Gecoöpteerd lid:

Harry Doms-Mia Ulens-Marijke Suë

 

Adviserend

Directies: Karin Bunckens, Kristien Clits, An Courant
Schoolbestuur: An Wouters (schepen van onderwijs)

Wilt u kennis nemen van de bevoegdheden van de schoolraad: klik dan hier

Huishoudelijk reglement

Verslagen schoolraad

oktober 2019    februari 2020     juni 2020


Wie is wie > Schoolraad