Schoolraad

De schoolraad is een verkozen overlegorgaan dat is samengesteld uit afgevaardigden van de ouders, de leerkrachten en eventueel gecoöpteerde leden van de plaatselijke gemeenschap. De raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minstens drie maal per jaar.

In de raad wordt het algemeen beleid van de school besproken.

De drie gemeentescholen van Lubbeek (SCHOOL3212 Pellenberg, De Stip Binkom en De Stip Linden) zijn vertegenwoordigd in één schoolraad.

Samenstelling

Voorzitter:

Kim Peeters (plaatsvervanger Steffi Smeys)

Secretaris:

Onderwijsdeskundige gemeente Lubbeek: Lynn Van Oppens

Leerkrachten:

GBS "De STip" Binkom: Kim Peeters (plaatsvervanger: Steffi Smeys)

GBS "De STip" Linden: Liesbeth Verheyden (plaatsvervanger: Sabina Moreau)

GBS "SCHOOL3212" Pellenberg: Willem Wynants (plaatsvervanger: Lieven Gevaert)

Ouders:

GBS "De STip" Linden: Ine Taccoen (plaatsvervanger: Nick Stassens)

GBS "De STip" Binkom: Tommy Swijns (plaatsvervanger: Tom Lamproye)

GBS "SCHOOL3212" Pellenberg: Thomas Beckers (plaatsvervanger: Pieter Wijnhoven)

Gecoöpteerd lid:

Mia Ulens - Erik Azijn - Serge Vanhoolandt

 

Adviserend

Directies: Karin Bunckens, Kristien Clits, An Courant
Schoolbestuur: An Wouters (schepen van onderwijs)

Wilt u kennis nemen van de bevoegdheden van de schoolraad: klik dan hier

Huishoudelijk reglement

Verslagen schoolraad

oktober 2022

februari 2023

juni 2023

 


Wie is wie > Schoolraad